/ home / over deze site / werkgevers / het nut van scholing  

Terug

verkleinen vergroten

Machinefabriek De Gouwe


“We willen onze voorsprong op lagelonenlanden behouden.”


Een fabriekshal van veertien meter hoog is nodig om de enorme tanks en ketels te bouwen die Machinefabriek De Gouwe aan haar klanten levert. “Onze klanten verlangen specialistisch maatwerk van ons”, aldus personeelschef Ilse Eversen. “Geen ketel of tank die onze fabriek verlaat is hetzelfde. Daarin schuilt onze kracht als het gaat om concurrentie met bijvoorbeeld China. Daar maken ze eigenlijk alleen standaardproducten. Om die voorsprong op lagelonenlanden te behouden, moeten we investeren in onze mensen.”

De Gouwe heeft 36 medewerkers, waarvan 25 op de werkvloer staan. De meeste ‘oudere’ staalwerkers hebben het vak in de praktijk geleerd. “Daarom hebben we een bedrijf onderzoek laten doen naar de kennis en competenties van onze medewerkers”, legt Ilse uit. “Daaruit kwam naar voren dat de meeste van hen op hoog niveau zitten. Dat niveau wilden we omzetten in diploma’s. Maar daarvoor was wel een opleidingsprogramma van een paar jaar nodig. Dat was te veel van het goede. Uiteindelijk hebben we met een leraar van de vakopleiding een verkort programma van 36 weken samengesteld. Hij kwam twee uur per week bij ons op het bedrijf lesgeven.”

Specialistische diploma’s
“Die opleiding was zwaar”, zegt staalbewerker Frans Haverkamp, die de opleiding volgde. “Je kent de praktijk al, maar je moet de theorie nog leren. En je leert ook dingen die je in de praktijk niet nodig hebt. Maar nu kunnen we wel specialistische diploma’s halen. Die hebben we nodig. Onze producten worden steeds ingewikkelder.”

Gemotiveerde jongeren
De Gouwe zet ook in op jonge, nieuwe krachten. “Een paar jaar geleden leek het nog onmogelijk om gemotiveerde vakmensen te krijgen”, zegt Ilse. “Frans kan goed met jongeren omgaan. Daarom hebben we hem gevraagd een plan te ontwikkelen om jongeren binnen te krijgen én vast te houden.”

“Ik heb contact opgenomen met de vakopleidingen in de regio”, aldus Frans. “Nu weten een aantal leerkrachten wat voor mensen wij zoeken. Ook zit ik in de jury bij schoolwedstrijden ‘vakmanschap’. Daar maak ik alvast kennis met jongens die mij geschikt lijken. Zo probeer ik de beste stagiairs naar onze fabriek te krijgen. Jongens die ook passen bij ons bedrijf.”

Ouders uitnodigen
“Om ze te behouden steken we nu meer tijd in de kennismaking”, zegt Frans. “We nodigen bijvoorbeeld de ouders uit. En we hebben op papier gezet wat we van stagiairs verwachten en wat onze huisregels zijn. Dan kan daar geen onduidelijkheid meer over bestaan.” Frans heeft ook structuur aangebracht in de begeleiding van de stagiairs. “We hebben een roulatiesysteem opgezet. Elke drie maanden verwisselen de stagiairs van begeleider. Zo leren ze alle onderdelen van het vak.”

De aanpak van De Gouwe heeft inmiddels resultaten opgeleverd. “We hebben nu drie jongens werken waar we heel tevreden over zijn. Eentje heeft echt gouden handjes. Staal is als was in zijn handen. Hij kan een echte Einstein in het plaatwerken worden”, zegt Frans.

 

Deze site voor:

Jongeren
Volwassenen

Meer:

Partners