/ home / over deze site / werkgevers / opleidingen: de mogelijkheden  

Terug

verkleinen vergroten

Hoe organiseert u de opleiding van uw personeel


In de meeste organisaties zijn het de mensen die het succes van de organisatie en daarmee de omzet en de winst bepalen. Het is belangrijk om de kwaliteit en waarde van die mensen te behouden. Dat kan door scholing. Soms komen werknemers zelf met een wens of een idee. Maar eigenlijk is het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan allereerst een taak van de werkgever.

Hoe stelt u een opleidingsplan op? Hoe laat u de wensen van de werknemer aansluiten bij wat uw bedrijf nodig heeft? Onderstaand stappenplan kan uitkomst bieden.

1. Creëer enthousiasme en bewustzijn binnen de organisatie
Communiceer intern open en duidelijk dat u als werkgever open staat voor opleiding en scholing van uw werknemers en waarom dat belangrijk is. Probeer altijd in samenspraak met de werknemer tot een opleidingstraject te komen.

2. Zoek contact met het O&O-fonds of het Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB) binnen uw branche
Veel O&O-fondsen en alle KBB’s hebben eigen opleidingsadviseurs in dienst. Zij helpen met het vaststellen van de opleidingsbehoefte binnen uw organisatie. De adviseur:
  • bespreekt doel, missie en strategie van uw organisatie
  • brengt de toekomstige productie in kaart en de te verwachten marktontwikkelingen
  • inventariseert samen met u de huidige kennis en capaciteiten van de werknemers
  • bepaalt aan de hand daarvan de opleidingsbehoefte binnen de organisatie
  • adviseert op basis hiervan over het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan
  • adviseert over de selectie van werknemers voor het volgen van opleidingstrajecten
  • adviseert over EVC-procedures of beroepsopleidingen
  • adviseert over financiële tegemoetkomingen in de kosten voor opleidingen
Zoek contact met een leerwerkloket in uw regio
Voor advies omtrent opleiding en scholing van werknemers kunt u ook terecht bij een leerwerkloket in uw regio. De leerwerkloketten zijn vrij toegankelijk voor iedereen met vragen over het opleiden en scholen van personeel. Het leerwerkloket kan u in veel gevallen zelf helpen, maar kan, zo nodig, ook doorverwijzen naar de juiste instantie.

4. Zoek via deze website
Als u weet welke werknemers welke scholing moeten krijgen, kunt u op deze website opleidingen vinden. Klik op het tabblad Zoeken en typ in de zoekbalk de term waarnaar u zoekt. Bijvoorbeeld een beroep als slager of accountant. U kunt ook niet ‘alles’ maar alleen ‘cursus’ aanvinken en dan zoeken naar een vaardigheid als onderhandelen of een cursus in Excel of boekhouden.

Sommige grotere branches bezitten speciale websites waarop u kan zoeken naar branchespecifieke opleidingen, cursussen en beroepen. Werkgevers in de horeca kunnen uitstekend terecht op www.horeca.nl. Onder de button ‘leren’ staat een compleet overzicht van het horecacursus- en opleidingsaanbod.

Heeft u vragen over leren en werken binnen uw organisatie, bel de informatielijn: 0800-1618

 

Deze site voor:

Jongeren
Volwassenen

Meer:

Partners