/ home / over deze site / werkgevers / opleidingen: de mogelijkheden  

Terug

verkleinen vergroten

Erkenning van kennis en kunde


Ideaal is het als uw werknemer de juiste opleiding vindt. En die snel voltooit. Via een EVC-procedure kan uw werknemer kwalificaties krijgen die dat mogelijk maken. EVC staat voor Erkennen Verworven Competenties.

EVC brengt de kennis en vaardigheden van uw werknemers in beeld. Die competenties kunnen overal vandaan komen: school, werk of vrije tijd. Want de essentie van EVC is de erkenning dat mensen ook buiten het formele onderwijs waardevolle kennis en vaardigheden verwerven en zich verder ontwikkelen.

Mogelijkheden
Een EVC-procedure opent mogelijkheden:
 • Het maken van persoonlijke ontwikkelingsplannen wordt eenvoudiger. Is de kennis en kunde van werknemers bekend, dan is het makkelijker in te schatten waar hun beperkingen, talenten en mogelijkheden liggen.
 • Opleidingen worden mogelijk die anders niet toegankelijk zijn. Werknemers krijgen certificaten voor competenties die ze op hun werk hebben verworven. Die certificaten openen de weg naar bepaalde opleidingen. Waardoor uw werknemers vaardigheden kunnen leren die u hard nodig heeft in uw bedrijf.
 • Werknemers kunnen een opleiding sneller afronden. Met een EVC-procedure verwerven werknemers certificaten die hen vrijstellingen kunnen geven. Zo wordt voorkomen dat werknemers cursusonderdelen volgen waarvan ze de inhoud eigenlijk al kennen.
Stappenplan
Wilt u van de EVC-procedure gebruik maken dan doorloopt u de volgende stappen.
 1. Meer informatie vindt u in de EVC-brochure voor werkgevers en op de website van het Kenniscentrum EVC: www.kenniscentrumevc.nl.
 2. Zoek een erkende aanbieder van een EVC-procedure.
 3. Informeer bij uw brancheorganisatie of zij bijdragen in de kosten van een EVC-procedure.
 4. De uitgekozen aanbieder doorloopt de EVC-procedure met uw werknemer.
EVC-procedure
In een EVC-procedure onderzoekt een erkende EVC-aanbieder wat de kennis en kunde van uw werknemer is.
 1. Met een Quickscan wordt gekeken of een EVC-procedure zinvol is voor uw werknemer en uw bedrijf.
 2. In een portfolio komt te staan welke ervaring een werknemer heeft opgedaan tijdens werk, opleiding of elders, voorzien van bewijsmateriaal.
 3. Een deskundige vergelijkt de beschreven competenties met een standaard, zoals de kwalificatiestructuur in het MBO. Ook is een praktijkassessment vaak onderdeel van de EVC-procedure. Daaruit blijkt of de werknemer in aanmerking komt voor één of meer deelcertificaten of zelfs een diploma.
 4. Het verzamelde overzicht van kennis en kunde is de basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan met afspraken over de gewenste ontwikkeling van de werknemer.
Branches
Veel branches kennen inmiddels hun eigen EVC-procedures. Zoals de installatietechniek en de metaal. Hun O&O-fondsen OTIB, A+O Metalektro en OOM geven werkgevers een bijdrage in de kosten van een EVC-procedure. Ook is er voor werkgevers en werknemers in die branches een speciale EVC-site: www.evc-techniek.nl.

Financiering
De kosten van een EVC-procedure liggen grofweg tussen de € 600 en de € 1400 afhankelijk van het aantal deelnemers, aanbieder, doel enzovoort. Vraag vooraf een offerte op bij de aanbieder. U kunt de procedure financieren met:
 • Een eigen investering van u of de werknemer
 • Een fiscaal voordeel: u kan € 300 per werknemer aftrekken van de loonbelasting. Betaalt uw werknemer de procedure zelf, dan kan hij voor de kosten van EVC zijn spaarloon gebruiken of het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.
 • Subsidies uit het Europees Sociaal Fonds
 • Gelden uit de scholingsfondsen van branches

 

Deze site voor:

Jongeren
Volwassenen

Meer:

Partners