/ home / over deze site / werkgevers / financile voordelen van scholing  

Terug

verkleinen vergroten

Europese subsidies voor scholing


Vanuit de Europese Unie zijn er regelmatig subsidieprogramma’s waarvan ook werkgevers kunnen profiteren bij hun scholingsprojecten. Het nieuwe programma ESF 2007-2013 put uit het Europees Sociaal Fonds.

Werknemers beter toerusten voor de arbeidsmarkt. Dat is waar het nieuwe ESF-programma zich op richt. O&O-fondsen kunnen voor bedrijven subsidie aanvragen om werknemers scholing te laten volgen waardoor ze zich makkelijker aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Opleidingen die in aanmerking komen zijn onder andere:
  • Opleidingen die voorkomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo), zie www.cfi.nl
  • Erkende opleidingen die voor vele branches nuttig zijn zoals cursussen in Word of Excel
  • EVC-procedures
Meer informatie is te vinden op www.agentschapszw.nl, onder ESF 2007-2013.

Thema’s Het nieuwe ESF-programma kent verschillende onderdelen. Er is in totaal 740 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten die te maken hebben met de volgende thema’s:
  • Werklozen met een achterstand op de arbeidsmarkt toeleiden tot de arbeidsmarkt
  • Re-integratie van gedetineerden en van jongeren in jeugdinrichtingen
  • Leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs voorbereiden op de arbeidsmarkt
  • Verbetering van de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolde werknemers
  • De arbeidsproductiviteit verhogen met behulp van nieuwe werkwijzen, werkprocessen en arbeidsverhoudingen
Als werkgever kunt u niet zelf subsidie aanvragen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van dit programma, neem dan contact op met het O&O-fonds binnen uw branche. Zij kunnen u informeren of er projecten lopen waar u bij kunt aanhaken. Zij kunnen ook subsidie voor projecten aanvragen. Mogelijk vindt u al info op de website van uw O&O-fonds.

Goedgekeurde projecten lopen in de periode 2007-2013 maar duren nooit langer dan maximaal twaalf maanden. Belangrijk om te weten is dat de Europese Unie vereist dat aan de projecten veel vrouwen deelnemen, natuurlijk afhankelijk van het aantal vrouwen dat in een bedrijfssector actief is.

 

Deze site voor:

Jongeren
Volwassenen

Meer:

Partners