Opleiding & Beroep - Cursussen - CNC Verspanen Draaien Vervolg

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Cursus "CNC Verspanen Draaien Vervolg" aan

Summa College

Beschrijving cursus

Cursusinhoud
inmeten verspaningsgereedschappen met 3D meetmachine
bepalen werkstuk nulpunt op CNC machine
CNC data importeren en exporteren
dry-run test uitvoeren op CNC machine
proefproducten draaien op CNC machine
productmetingen uitvoeren
gereedschapcorrecties uitvoeren
nulpuntcorrecties uitvoeren
zelfstandig fabriceren van toetswerkstuk gebaseerd op praktijkexamen Lees verder

Gewenste voorkennis

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers voor wie programmeren van en werken met CNC machines een belangrijk deel van hun huidige of toekomstige werk is. Voor deelname aan de cursus geldt de volgende toelatingseis:

Cursus CNC Programmeren Draaien afgerond

Informatie

  Niveau
  Doelgroep
  Afronding
  Vorm

Duur

15 dagdelen van 3,5 uur

Kosten

Dagopleiding: € 1.135,- excl. BTW. De prijs is geldig vanaf 1 januari 2017.

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Voor informatie over subsidiemogelijkheden door de opleidingsfondsen van het grootmetaal en kleinmetaal zie www.oom.nl of www.stao.nl.

*Voor deze cursus worden de CNC programma’s gebruikt die de cursist zelf heeft geschreven ge-durende cursus CNC Programmeren Draaien. Lees verder

Over Summa College

ROC Eindhoven is een regionaal opleidingencentrum. Jongeren, volwassenen, werkenden en werkzoekenden kunnen bij ons terecht voor beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en voortgezet onderwijs.

Het onderwijs is branchegewijs georganiseerd in 22 scholen:

- 20 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs.
- 1 school voor volwasseneneducatie.
- 1 school voor voortgezet onderwijs.

Met 1450 Lees verder
Bezoekadres: Sterrenlaan 10
5600 HC Eindhoven
Postadres: Postbus 6101
5600 HC Eindhoven

Info over opleidingsinstituut

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze cursus te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Controle code*: cc9edTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk