Opleiding & Beroep - Opleidingen - Lerarenopleiding Godsdienst en Levenbeschouwing

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Lerarenopleiding Godsdienst en Levenbeschouwing

Beschrijving opleiding

Brengt u graag uw kennis van godsdiensten en culturen over op anderen? Lijkt het u daarnaast mooi om samen met jongeren aan hun levensbeschouwelijke ontwikkeling te werken? Dan is de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing een logische en vooral een goede keuze. U leert lesgeven en samen met uw collega’s de onderwijsprogramma’s en de identiteit van de school vormgeven.

Opleidingsinhoud

Major In de major werkt u aan de competenties die nodig zijn voor de uitoefening van het vak. De major volgt u samen met uw medestudenten en beslaat driekwart van de opleiding. Minors Het overige deel van de opleiding vult u in met twee minors. Een minor is een vrij te kiezen module om u verder te specialiseren. U kunt kiezen uit de volgende Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Werken in het onderwijs Na de studie hebt u bevoegd om les te geven in het vmbo, de onderbouw havo en vwo, het mbo en de volwasseneneducatie. Godsienst-Pastoraal Werk Windesheim kent naast de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing nog een deeltijd bacheloropleiding: Godsdienst-Pastoraal Werk. U trekt in belangrijke delen van de opleidingen samen Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Voltijdse opleiding: Voor het studiejaar 2012-2013 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld Deeltijd of duale opleiding: Volg je een deeltijd of duale Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Levensbeschouwing

Instroom / toelatingseisen

In principe bent u toelaatbaar tot de deeltijdopleidingen van Theologie en Levensbeschouwing als u een havo- of vwo opleiding succesvol hebt afgerond. Ook een mbo-diploma, niveau 4 (middenkader of specialistenopleiding) geeft toelating. Het is wel Lees verder »

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Christelijke Hogeschool Windesheim
Controle code*: 5e21fTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk