Opleiding & Beroep - Opleidingen - Leraar Islamgodsdienst tweede graad v.o.

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Leraar Islamgodsdienst tweede graad v.o.

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO, de onderbouw van Havo en VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket behoren onder andere: begeleiden van leerlingen, overleg met collega’s en het gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw vak richt zich met name op de Islam: als godsdienst en als Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken als leraar. Je programma bestaat uit een introductie met de Islam als godsdienst en cultuur en met andere wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen. Ook Arabisch is een belangrijk vak. Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en begeleider van Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Annemarie: Wat is er zo leuk aan jouw studie? Bijna alle vakken vond ik interessant. Je leert veel verschillende dingen, niet alleen de taal, maar ook over de cultuur van de Arabische wereld. Vraag 2 door Derwin: Kun je ook verstaan wat Saddam Hussein zegt, zonder ondertiteling? Misschien niet alles, maar wel veel. Moet hij wel duidelijk standaard Arabisch praten en niet Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, ze begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben. Je moet een grote interesse hebben in godsdienst en geloof en religieuze en ethische vorming in de huidige maatschappij.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Voor het studiejaar 2017/2018 Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Lerarenopleidingen, Maatschappij

Instroom / toelatingseisen

Je bent formeel toelaatbaar met een van de volgende opleidingen:
Havo oude stijl,
VWO oude stijl;
HAVO, EM, CM, NT, NG;
VWO, EM, NT, NG, CM;
MBO, niveau 4.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hogeschool Inholland
Controle code*: 48f3fTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Inholland