Opleiding & Beroep - Opleidingen - Master Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Master Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het basis- en speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO (met Educatie), de onderbouw van Havo en VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Begeleiding van leerlingen, overleg met collega's, gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw vak richt zich op het aanleren van Nederlandse gebarentaal, Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van de vakgebieden leraar en tolk Nederlandse gebarentaal bovendien krijg je een indruk van het werken op een school als leraar. Je programma bestaat onder meer uit basisvakken zoals Nederlandse Gebarentaal, Vakdidactiek, Onderwijskunde, Tolkvaardigheden en Nederlands. Je krijgt ook vakken als logopedie, algemene taalwetenschap, Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Jelle: Hoi Martijn, welke opleiding heb je gedaan? Ik heb eerst de mavo gedaan en daarna ben ik naar het MBO gegaan. Daar heb ik de richting agogisch werk gedaan. Als laatste opleiding de ALO ( opleiding tot o.a gymleerkracht). Vraag 2 door Brusten: Hoe communiceer je met de dove mensen? Ik communiceer d.m.v gebarentaal. Ik praat dus met mijn handen. Vraag 3 door Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Het is belangrijk dat je belangstelling hebt voor talen. Je moet graag omgaan met mensen, zowel jong als oud. Je wilt hun iets leren en begeleiden. Als je te werk gaat als tolk is het ook van belang dat je geduld hebt.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Voor het studiejaar 2019/2020 Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Deeltijd
  Branches Lerarenopleidingen, Talen

Instroom / toelatingseisen

Je bent formeel toelaatbaar met een van de volgende opleidingen:
Havo oude stijl,
VWO oude stijl;
HAVO, EM, CM, NT, NG;
VWO, EM, NT, NG, CM;
MBO, niveau 4.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hogeschool Utrecht
Controle code*: 90430Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Utrecht