Opleiding & Beroep - Opleidingen - Leraar Bouwkunde I en II tweede graad v.o.

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Leraar Bouwkunde I en II tweede graad v.o.

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven: in het voortgezet onderwijs, het MBO (met Educatie), de onderbouw van Havo en VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Begeleiding van leerlingen, overleg met collega's, gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw lessen richten zich op het vak bouwkunde. Centraal daarin staan het ontwerpen en de constructie Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken op een school als leraar. Je programma bestaat onder meer uit leerstof uit de technische vakgebieden bouwkunde en bouwtechniek. Veel leerstof wordt via practica of in werkcolleges aangeboden. Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en begeleider Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet graag omgaan met mensen, jongeren. Je moet hen iets willen leren, begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben. Bouwkunde - ontwerp en constructie moet je daarbij aanspreken. Ruimtelijk, technisch en wiskundig inzicht zijn noodzakelijk.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Voor het studiejaar 2018/2019 Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Bouw, Lerarenopleidingen

Instroom / toelatingseisen

Je bent formeel toelaatbaar met een van de volgende opleidingen:
Havo oude stijl,
VWO oude stijl;
HAVO, NT, NG, CM met wiskunde B1, EM met wiskunde B1;
VWO, NT, NG, EM, CM met wiskunde A 1, 2
MBO, niveau 4.
MBO, niveau 3 en de Voorbereidende Lees verder »

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Controle code*: 1a0f9Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Fontys Hogescholen

Beroepen bij deze opleiding:

Docent Middelbaar Beroepsonderwijs