/ home  

Terug

verkleinen vergroten

AD Ondersteuner Zorg en Welzijn


Het Associate-degreeprogramma Ondersteuner Zorg en Welzijn geeft je verdiepende kennis van zorg- en welzijnvakken. Je verwerft ook kennis op het terrein van onderwijs, pedagogiek en didactiek. Tijdens je studie wordt ook aandacht besteed aan moderne media.

1e jaar
Het propedeusejaar is voor een groot deel gelijk aan dat van de vierjarige bacheloropleiding tweedegraads lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. Je voert in dit jaar een aantal projecten uit. Daarnaast krijg je les over onder meer:
EHBO/zorg verlener
doelgroepen in de sector
voedingsleer
inleiding in de pathologie
communicatieve vaardigheden
psychologie van de adolescentie
beroepshouding in de sector

2e jaar
In het tweede jaar ligt het accent op verdieping van kennis van specifieke doelgroepen, zoals:
kinderen
jongeren
volwassen
ouderen
gehandicapten

Daarnaast werk je aan projecten waarin je de opgedane vakkennis in praktijk brengt. Ook ga je aan de slag met onderwerpen als:
pedagogisch handelen
uiterlijke en lichamelijke verzorging
betekenisvol leren
praktijkvaardigheden zorg en welzijn
maatschappelijke vraagstukken

Het tweede jaar sluit je af met een afstudeeropdracht.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk