/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Lerarenopleiding Godsdienst en Levenbeschouwing


Werken in het onderwijs
Na de studie hebt u bevoegd om les te geven in het vmbo, de onderbouw havo en vwo, het mbo en de volwasseneneducatie.

Godsienst-Pastoraal Werk
Windesheim kent naast de Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing nog een deeltijd bacheloropleiding: Godsdienst-Pastoraal Werk. U trekt in belangrijke delen van de opleidingen samen met deze studenten op. Hierdoor wordt brede en interdiscipinaire theologische vorming ondersteund. Beide opleidingen worden in Zwolle en in Utrecht aangeboden.

U verwerft naast een brede theologische basiskennis, kennis van geloof en spiritualiteit in de huidige samenleving. Daarvoor ontwikkelt u door de jaren heen verschillende competenties. Zo ontwikkelt u het vermogen om de theorie over liturgie, pastoraat, educatie, agogiek en missionair werk, op eigen wijze toe te passen in de praktijk. Uw studieresultaten en uw bewijzen van vakbekwaamheid bewaart u in een digitale map: het portfolio.

De deeltijdopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing heeft een major-minor structuur.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk