/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Document Management


LES I
Document Management in de praktijk

Integraal document management
Begrippen en begrippenkaders
Praktijkcases

LES II
Organiseren van documenten

Verschijningsvormen
Archiveringsprincipes en -methoden
Registreren van documenten
Wettelijke aspecten

LES III
Elektronisch documentenbeheer

Wat is een document?
Documenten in perspectief
Kennismanagement
Elektronisch documentenbeheer: classificeren en indexeren
Electronic Document Management Systemen (EDMS) en technologie

LES IV
Elektronisch dossierbeheer

Wat zijn elektronische dossiers en wanneer zijn zij nodig?
Functies van elektronische dossiers
Implementatie van elektronische dossiers
Elektronische dossiers en Worklow Management
Case study

LES V
Retrieval, publishing en dissemination

Randvoorwaarden t.b.v. een goede retrieval
Wijze van zoeken en ontsluiting
Gestandaardiseerd en ad hoc samenstellen en generatie van output t.b.v. diverse media (papier, elektronisch, cd-rom)
Adresseren en produceren van output t.b.v. postverspreiding: administratie en initiatie van activiteiten t.b.v. verspreiding

LES VI
Het management van werk aan documenten

Onderscheid tussen documentbenadering en procesbenadering
Invoermanagement
Het document-captureproces
Document scanning
Formulierverwerking
Workflow management en de relatie met Document Management

LES VII
IT-architectuur en het beheer van een Electronic Document Management Systeem (EDMS)

Onderdelen en architectuur van een EDMS
Technische en organisatorische maatregelen voor de verbetering van de beschikbaarheid
Preventieve en correctieve maatregelen voor het beheer

LES VIII
Implementatie van een EDMS

Geïntegreerde informatievoorziening
Basiscomponent van het EDMS: gestructureerde versus dynamische documenten
Aanvullende componenten voor het EDMS

LES IX
Beveiliging en beschikbaarstelling

Juridisch kader
Beveiliging en veiligheid; de Code voor Informatiebeveiliging en ITIL
Maatregelen: C2 beveiligingssysteem; Internet; Intranet; Firewalls
Fysieke beveiliging met SSL, IPSec en SET
Public Key Infrastructure (PKI) en de digitale handtekening
Documenttechnieken voor beveiliging
Bewaren en bewijzen: records management

LES X
Marktontwikkelingen en trends

Historie
Marktontwikkelingen
Trends
Trends op de langere termijn

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk