/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Technische informatica, afstudeerrichting Industriële Automatisering


Kerntaken
Uw kerntaken zijn:

beschrijven, ontwerpen, invoeren en onderhouden van systemen in de industrie.

Meer in het bijzonder:

beschrijft, ontwerpt en onderhoudt u economisch verantwoorde
systemen in de industrie en voert u die in. Hierbij houdt u rekening met de steeds hogere eisen die in de industrie worden gesteld aan veiligheid en efficiency;
stelt u, in samenwerking met uw opdrachtgevers, vast welke eisen er gesteld moeten worden aan apparatuur en beveiliging;
ontwerpt u de systemen om aan die eisen te voldoen. U bootst de werking na in simulaties en u onderzoekt de resultaten daarvan;
ontwerpt en ontwikkelt u nieuwe producten en voert die in.

Mogelijke functies
Voorbeelden van functies die u kunt vervullen zijn:

process engineer;
automatiseringstechnicus;
robotics engineer.

Studiemethode
Een belangrijk component van uw studie is het concurrency-beginsel. Dit betekent dat uw werksituatie een belangrijk onderdeel vormt van uw leerproces. Maar omgekeerd betekent het ook dat u hetgeen u leert tijdens uw opleiding meteen in praktijk kunt brengen. Daarom moet u tijdens de opleiding werkzaam zijn in een voor de opleiding relevante werkomgeving, waarin u ook de praktijkopdrachten uitvoert.

Studievorm en -duur
Als u de volledige studie in vier jaar wilt afronden, moet u rekenen op ongeveer 15 - 20 studiebelastingsuren per week. Uiteraard mag u langer over uw studie doen.

Meerdere studieonderdelen gelijktijdig volgen is ook mogelijk. Uw studiebelasting stijgt dan uiteraard evenredig. U mag natuurlijk ook langer over uw studie doen. Als u recht heeft op vrijstellingen, verkort dat uw studie.

Examen
U rondt ieder onderdeel af met een schriftelijk examen. Zo behaalt u al tijdens uw studie een aantal waardevolle certificaten.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk