/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Kunsteducatie (M)


De masteropleiding Fine Art van het Piet Zwart Instituut biedt een tweejarig MA Fine Art Programma voor kunstenaars.

Het gaat om kunstenaars die niet alleen hun eigen werk verder willen ontwikkelen, maar ook hun kritische blik op hun eigen praktijk en op de hedendaagse kunst en cultuur. Gezien de internationale achtergrond van een groot deel van de deelnemers en de tutoren is Engels de voertaal op het Piet Zwart Instituut. De masteropleiding biedt de deelnemers gelegenheid hun werk verder te ontwikkelen in een programma van individueel artistiek onderzoek in relatie tot de hedendaagse cultuur en maatschappij, in het kader van jaarlijks wisselende themaprojecten. Binnen het studieprogramma zijn praktijk en theorie verweven: de studenten zijn actieve onderzoekers van artistieke praktijken, onder andere door kritische reflectie, gezamenlijk onderzoek en experiment.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk