/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO-bachelor Commerciële economie – Specialisatie Accountmanagement klassikaal


Opzet van de opleiding HBO Commerciële economie (CE)
Deze opleiding wordt overdag aangeboden op vrijdag of zaterdag en ’s avonds op maandag, dinsdag of donderdag. In totaal zijn er bij de dagopleiding 16 bijeenkomsten per jaar en bij de avondopleiding 32 per jaar.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder begeleiding van een ervaren docent gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van de lesstof, maar discussie met studiegenoten, samenwerken aan (business)cases, gastsprekers, boeiende presentaties en examentraining. De weken tussen de bijeenkomsten zijn bestemd voor thuisstudie, met begeleiding via internet.

Inhoud
De opleiding is breed opgezet. Tijdens de studie wordt alle kennis opgedaan die nodig is om op verschillende plaatsen binnen een organisatie te kunnen functioneren. Naarmate de studie vordert, wordt dieper ingegaan op de onderwerpen. Niet alleen theoretische kennis, maar ook uitstekende voorbereiding op de praktijk. Bijvoorbeeld door middel van de praktijkintegratie-opdrachten. In de praktijkintegratie-opdrachten worden de échte beroepsproducten ontwikkeld, zoals een (online) marketingplan of een accountplan.

In de propedeuse wordt kennisgemaakt met het domein en het werkveld van de commercieel econoom:
Basiskennis marketing en sales
Ontwikkelen van competenties voor het vaststellen van sterktes en zwaktes van een bedrijf
Marketingbeleid leren ontwikkelen en onderbouwen
Processen in een organisatie leren kennen en beoordelen
Communiceren met interne en externe stakeholders
Zakelijk Engels
Communicatievaardigheden

In de hoofdfase wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:
Kennis opbouwen van klanten
Klantwaarde
Bijdrage van producten en diensten
Online marketing
Relaties (klanten, leveranciers en bedrijven) ontwikkelen en onderhouden

Studieduur
Deze vierjarige HBO-bacheloropleiding is onderverdeeld in 3 collegejaren en een afstudeerfase. Afhankelijk van werkervaring, de huidige werkplek en de geïnvesteerde tijd kan de afstudeerfase in veel gevallen versneld worden afgerond. Langer over de opleiding doen is ook mogelijk, tot maximaal 6 jaar. Hiervoor hoeft niet opnieuw collegegeld te worden betaald. Indien je van de iPad-actie wilt profiteren, wordt het lesgeld per betaaltermijn € 205,–. Op het inschrijfformulier kun je je keuze aangeven. Bekijk de actievoorwaarden

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven