/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO-leergang Privaatrecht


Tijdens de opleiding komen de volgende 3 thema’s aan bod:

Inleiding recht
Dit eerste onderdeel is een introductie op het gebied van privaatrecht, publiekrecht, algemene begrippen, rechtsbronnen en rechtsvorming. Dit thema geeft inzicht in het juridisch denken, de basisbegrippen van de verschillende deelgebieden van het Nederlands recht, de grondslagen en werking van het Nederlands rechtstelsel, van de Europese Unie en de maatschappelijke betekenis van het recht.

De burger in aanraking met het recht
Dit tweede onderdeel bestaat uit de modules:

Vermogensrecht
Koop- en huurovereenkomst
Personen- en familierecht
Dossiervaardigheden en informatiebronnen
Arbeidsrecht
Socialeverzekeringsrecht

Dit thema biedt kennis van de algemene beginselen van het goederen- en vermogensrecht en maakt kennis met het personen- en familierecht. De module Koop- en huurovereenkomst gaat in op de regelgeving en de gevolgen en toepassing hiervan. Een belangrijk onderdeel is: het verzamelen van de juiste informatie, voor de juiste persoon, op de juiste tijd en plaats, in de juiste vorm en met de juiste kosten voor een dossier. Arbeidsrecht behandelt zowel de individuele als de collectieve arbeidsovereenkomst en het beëindigen hiervan. En de module Socialeverzekeringsrecht gaat over het stelsel van sociale verzekeringen. Bijvoorbeeld welke wetten zijn van toepassing bij juridische geschillen op het gebied van sociale verzekeringen. De module wordt afgerond met een praktijk- en integratieopdracht.

Alternatieve geschillenbeslechting en kwaliteitszorg
Het laatste thema gaat vooral over de advocatenpraktijk. De volgende modules aan bod:

Mediation
Lobby, juridische helpdesk, arbitrage, onderhandelen en consultancy
Ethische principes en sociologie
Kwaliteitsmanagement in een juridische omgeving
Praktijk- en integratieopdracht

Het thema biedt kennis van de kenmerken en grondslagen van mediation en over conflicthantering en klachtenprocedures. Daarnaast komen de verschillende manieren van alternatieve geschillenbeslechting aan bod en begrippen zoals lobby, juridische helpdesk, arbitrage, onderhandelen en consultancy. Vervolgens wordt kennisgemaakt met ethische en sociologische vraagstukken en het formuleren van een visie op deze vraagstukken. Tot slot behandelt deze module het juridisch kwaliteitsmanagement en het toepassen hiervan. De module wordt afgerond met een praktijk- en integratieopdracht.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Daarnaast ontvang je de boeken: Nederlands recht (Prof. mr. C.J. Loonstra), Inleiding privaatrecht (A.M.J. van Buchem-Spapens e.a.) en Ondernemings- en faillissementsrecht (mr. C.L. Koppenol)

Verder dient extra vakliteratuur te worden aangeschaft. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 50,– (2012).

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Hogeschool.

Flexibel examen afleggen
Bij deze opleiding zijn een of meerdere examens flexibel. Dit betekent dat je iedere werkdag examen kunt doen op 16 verschillende locaties in Nederland. Dus: geen examenstress of lang wachten op een examendatum, maar meteen examen afleggen als jij er klaar voor bent. Je legt het examen digitaal af waardoor de uitslag snel bekend is.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 449,– (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO deelprogramma Privaatrecht van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Rechten.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven