/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Masterclass Klantmanagement


Inhoud van de masterclass Klantmanagement
De masterclass Klantmanagement biedt een integrale benadering van CRM. De opleiding bestaat uit zes onderdelen, een praktijkintegratie-opdracht en een tweedaagse training Klantmanagement. Klik op een onderdeel voor meer informatie.

Klantenmanagement: de juiste klanten kiezen en klantgerichtheid
In dit onderdeel leggen we de basis voor klantenmanagement. We gaan o.a. in op doelgroepbepaling en klantensegmentatie. Hoe kies je de juiste klanten? Ook wordt ingegaan op klantgerichtheid: het centraal stellen van de klant.

Van klantgerichtheid naar klantentrouw
Klantentrouw en klantwaarde vormen de basis voor financieel succes. Maar hoe creëert een bedrijf klantentrouw? We gaan in op klanttevredenheid en -vertrouwen. Ook de klantenscorekaart komt aan bod.

Waardering door klanten, organisatiestructuur en –processen, klantgerichte medewerkers
In dit onderdeel beantwoorden we de vraag hoe waardering door klanten beleidsmatig verankerd kan worden. We kijken daarbij naar de organisatiestructuur en -processen. Ook gaan we in op de vraag hoe medewerkers structureel klantgericht kunnen werken.

Customer Delight en het INK-managementmodel
Een tevreden klant is niet per definitie een loyale klant. De concurrentie is groot en de overstap is snel gemaakt. Daarom is het essentieel om de klant net even meer te bieden dan verwacht. Dit wordt ‘Customer Delight’ genoemd. In dit onderdeel gaan we in op de vraag hoe je Customer Delight creëert. Daarbij passeren zeven Customer Delight-strategieën de revue. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor het INK-managementmodel.

Customer Relationship Management I (CRM)
In dit onderdeel gaan we nader in op Customer Relationship Management (CRM). Wat houdt het in, uit welke bouwstenen bestaat CRM en wat levert het op voor het bedrijf?

Customer Relationship Management II (CRM)
In dit deel ligt de focus op de strategische kant van CRM. Hoe stel je een CRM-strategie op en hoe implementeer je deze?

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven