/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleidingen vorkheftruck en reachtruck


Inhoud van de heftruckcursus

Puntsgewijs komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
Arbo-wetgeving
Risico's, preventie, verantwoordelijkheid, houding en mentaliteit
Definities, keuring, CE, onderdelen
Voorzetapparatuur, belasten van de heftruck, lastdiagram
Hydraulisch hef- en remsysteem
Electro, diesel en gas trucks
Laden en lossen van vrachtwagens
Specifieke veiligheidvoorschriften voor veilig gebruik

Lesduur van de diverse trainingen
1. Één dagdeel alleen theorie
Chauffeurs die reeds eerder een veiligheidstraining gevolgd hebben, maar waarbij uit de RIE blijkt dat de theoretische kennis niet meer voldoende is.
2. Één dagdeel alleen theorie en één dagdeel praktijk +toetsing
Chauffeurs die nog niet eerder een veiligheidstraining gevolgd hebben, maar die wel beschikken over zeer goede rij- en bedieningsvaardigheden.
3. Eén dagdeel theorie en twee dagdelen praktijk +toetsing
Chauffeurs die nog niet eerder een veiligheidstraining gevolgd hebben, maar die wel beschikken over matige tot redelijke rij- en bedieningsvaardigheden.
4. Twee dagdelen theorie en vier dagdelen praktijk +toetsing
Aankomende chauffeurs die geen of nauwelijks ervaring hebben met het intern transportmateriaal.

Poolse heftruck opleiding
Voor de Poolse medewerkers bestaat de mogelijkheid deze training door een Pools/Nederlandse instructeur te laten verzorgen. Hij maakt gebruik van zeer uitvoerig Pools lesmateriaal en ook de product- en procesevaluatie zal in het Pools plaatsvinden.

Presentatie

Tijdens het theoriedeel van de opleiding maakt de docent gebruik van diverse didactische werkvormen zoals: doceren, onderwijsleergesprek en groepsdiscussies. Ter ondersteuning wordt een zeer verhelderende Power Point presentatie gebruikt. Tijdens de cursus is er ruime gelegenheid om vragen te stellen.

Locatie van de heftrucktrainingen
De trainingslocaties beschikken over voldoende binnen en buitenterrein alsook palletstellingen en voldoende oefenmateriaal. Er zijn mogelijkheden voor het laden en lossen van vrachtwagens en er kan gebruik worden gemaakt van meerdere soorten intern transportmateriaal.

In company
Maar wil de training het beste rendement behalen dan is een opleiding in de praktijksituatie van de heftruckchauffeur de beste optie.

Toetsing

De theorie wordt getoetst d.m.v. meerkeuzevragen, bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen. De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder wordt door de instructeur beoordeeld.

Alleen wanneer de cursisten een voldoende behalen voor zowel het theoretische als praktische deel van deze training ontvangen zij het Veiligheidscertificaat Vorkheftruckchauffeur met het daarbij behorende veiligheidspasje. (eventueel met de aantekening reachtruck en/of pallettruck)

Wanneer de instructeur twijfelt over de rij- en bedieningsvaardigheden van de cursist zal in overleg met opdrachtgever besproken worden wat het vervolgtraject zal zijn. (eventueel extra praktijklessen of specifieke instructies voor leidinggevenden die de cursist, na de training, verder gaan begeleiden.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk