/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Staats- en bestuursrecht


Het deelprogramma Staats- en bestuursrecht gaat in op de algemene beginselen en kenmerken van het staats- en bestuursrecht. De mogelijkheden tot regelgeving voor (lagere) overheden en de handhaving komen aan de orde. Evenals de politieke druk die op rechtshandhaving wordt gelegd. Ook is er aandacht de inhoud en de werking van de Vreemdelingwet.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
scheiding der machten
het ontstaan van wetgeving
de grondwet
de horizontale en verticale werking van grondrechten
bestuurlijke macht bij de centrale overheid
overheidshandelingen op verschillende niveaus
de beginselen van behoorlijk bestuur
algemene beginselen en kenmerken van materieel strafrecht
overtredingen
misdrijven
Wet inburgering

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven