/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Master Polymer Engineering


Eigenschappen van kunststoffen en ontwikkelen van duurzame kunststoffen in het licht van industriële toepassingsvragen.

Gedrag van polymeren in industriële productietoepassingen en inrichten van productieprocessen.

Inrichting hedendaagse productieprocessen, zodanig dat de combinatie van grootschalige productie en customized toepassingen tot uitdrukking komt.

Uitvoeren literatuurstudies, om kennis te vergaren, ontwikkelen en interpreteren.
Conclusies abstraheren en sturing geven aan de richting van onderzoek.
Nieuwe kennis ontwikkelen, modellen evalueren en valideren.
Middels een cyclisch proces van onderzoeken-ontwerpen-evalueren innoveren.
Heldere verslaglegging van het onderzoeksproces, communicatie en verdediging.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk