/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Master Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal


De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van de vakgebieden leraar en tolk Nederlandse gebarentaal bovendien krijg je een indruk van het werken op een school als leraar. Je programma bestaat onder meer uit basisvakken zoals Nederlandse Gebarentaal, Vakdidactiek, Onderwijskunde, Tolkvaardigheden en Nederlands. Je krijgt ook vakken als logopedie, algemene taalwetenschap, pedagogiek, agogiek, psychologie en sociologie. Je werkt praktijkgericht en je besteed veel tijd aan het werken in groepen. Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en begeleider van leerlingen nodig hebt. Hoe breng je kennis over, welke methoden kun je gebruiken en welke (ICT)middelen.
Praktijkervaring doe je op door middel van stages.

De hoofdfase duurt 3 jaar. Je gaat dieper in op de inhoud van de specifieke vakken, die verschillend kunnen zijn, afhankelijk van de afstudeerrichting die je hebt gekozen. Veel aandacht wordt besteed aan methodiek en praktijk. Als je hebt gekozen voor de opleiding tot leraar word je verder voorbereid op het lesgeven en begeleiden door vakken als onderwijskunde, psychologie, didactiek en pedagogiek. Je leert de schoolsystemen kennen, hoe je een programma opbouwt, hoe je in een team kunt werken. Veel van de leerstof verwerk je in projecten/opdrachten met een groep medestudenten. Natuurlijk nemen te gebruiken media een belangrijke plaats in: internettoepassingen, het gebruik van video en film. Je loopt vanaf het begin stages, ook in sectoren van de hulp- en dienstverlening waar de leerlingen die jij les gaat geven, zullen werken. In de loop van de jaren krijgt je steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het lesgeven.

In de opleiding tot tolk wordt veel aandacht gegeven aan het aanleren van een professionele beroepshouding. Ook vakken als communiceren in het openbaar en cultureel-maatschappelijke kennis zijn belangrijk. Natuurlijk oefen je zeer veel in de praktijk - met name op het gebied van het simultaan tolken.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Utrecht