/ home / disclaimer  

Disclaimer

verkleinen vergroten

De samenwerkingspartners voor deze site spannen zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de site Opleiding en Beroep als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Opleiding en Beroep niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Opleiding en Beroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De site Opleiding en Beroep bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de site Opleiding en Beroep liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Opleiding en Beroep. Opleiding en Beroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De ontwikkelaars van de site Opleiding en Beroep geven geen garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Opleiding en Beroep aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De ontwikkelaars van deze site vrijwaren zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de site Opleiding en Beroep. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot het functioneren van de site www.opleidingenberoep.nl. Tevens zijn de ontwikkelaars van deze site niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de servers van Opleiding en Beroep die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn de ontwikkelaars van deze site in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de site Opleiding en Beroep of met de diensten die hier worden aangeboden ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@roc.nl.