Opleiding & Beroep - Opleidingen - Master Advanced Nursing Practice

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Master Advanced Nursing Practice

Beschrijving opleiding

De opleiding Advanced Nursing Practice is een tweejarige masteropleiding tot verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een professional die in nauwe samenwerking met de arts zelfstandig en structureel een aantal verpleegkundige en medische taken uitvoert. De verpleegkundig specialist is een expert op talloze terreinen in de praktijk van de gezondheidszorg: houdt spreekuren Lees verder »

Opleidingsinhoud

Hij/zij verricht professionele handelingen (al dan niet onder supervisie van een arts) op het terrein van de medische en verpleegkundige diagnostiek, stelt behandelplannen op, voert deze uit en verwijst door naar derden. Tevens voert de Nurse Practitioner een aantal voorbehouden handelingen uit, zoals injecties en puncties. De NP werkt vooral in ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsenpraktijk, Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 2 jaar
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Gezondheidszorg

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hogeschool Leiden
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Inholland
Zuyd Hogeschool
Controle code*: 6e7eaTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk