Opleiding & Beroep - Opleidingen - Biotechnologie

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Biotechnologie

Beschrijving opleiding

In de biotechnologie gaat het om biologische systemen en micro-organismen, eiwitstructuren, DNA en bacteriën. Onderzoek en ontwikkeling vormen de kern van het werk van de biotechnoloog. Onderzoek naar de verbetering van producten - levensmiddelen, diervoeders, medicijnen, bestrijdingsmiddelen - ontwikkeling van nieuwe producten op deze terreinen, verbetering van milieuzaken, ziekteresistentie, Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen. Centraal staan in dat eerste jaar vakken als biologie en biochemie, natuurkunde en chemie, procestechnologie en informatica, aangevuld met Engels, ethiek en communicatie. In de hoofdfase (3 jaar) maak je een keuze uit de Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Eva Wat doe jij nou precies? Hoe ziet jouw werkdag eruit? Op een cytogenetisch laboratorium wordt chromosomenonderzoek gedaan. Chromosomen bevatten alle genetische informatie die nodig is voor het ontwikkelen, in stand houden en voortplanten van mensen. Je kan je voorstellen dat als er een fout in zo’n chromosoom zit, dit grote gevolgen kan hebben. Bij ons op het lab wordt Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Corine
Ervaringen van Annemieke Verbaas
Ervaringen van Nike Liscaljet
Ervaringen van Linda

Wat wordt er van je verwacht

Allereerst moeten chemie/scheikunde en biologie je in hoge mate interesseren. Het is verder belangrijk dat je over een goede motoriek beschikt omdat je veel in het laboratorium moet werken. Leidinggevende eigenschappen, organisatietalent, een goede (schriftelijke) taalvaardigheid en een grote mate van netheid en ordelijkheid komen eveneens van pas. Op bepaalde terreinen is ethiek een belangrijk Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Groen & Agrarisch, Laboratoriumtechniek, Milieu, Wetenschappen

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool Van Hall Larenstein
NHL Hogeschool
Hogeschool Inholland
Controle code*: 9a579Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk