Opleiding & Beroep - Opleidingen - Biotechnologie

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Biotechnologie

Beschrijving opleiding

In de biotechnologie gaat het om biologische systemen en micro-organismen, eiwitstructuren, DNA en bacteriën. Onderzoek en ontwikkeling vormen de kern van het werk van de biotechnoloog. Onderzoek naar de verbetering van producten - levensmiddelen, diervoeders, medicijnen, bestrijdingsmiddelen - ontwikkeling van nieuwe producten op deze terreinen, verbetering van milieuzaken, ziekteresistentie, Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen. Centraal staan in dat eerste jaar vakken als biologie en biochemie, natuurkunde en chemie, procestechnologie en informatica, aangevuld met Engels, ethiek en communicatie. In de hoofdfase (3 jaar) maak je een keuze uit de Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 Wat houdt jouw baan precies in? Ik doe gebruikssporenanalyse, gebruikssporenanalyse is een onderdeel van archeologie. Het houd in dat ik onderzoek wat er vroeger met gereedschap is gedaan. Het is namelijk zo dat je met het blote oog aan een stuk gereedschap van bijvoorbeeld vuursteen (hier werd in de prehistorie veel gereedschap van gemaakt) niet kan zien waarvoor het gebruikt is. Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Annemieke Verbaas
Ervaringen van Corine
Ervaringen van Nike Liscaljet
Ervaringen van Linda

Wat wordt er van je verwacht

Allereerst moeten chemie/scheikunde en biologie je in hoge mate interesseren. Het is verder belangrijk dat je over een goede motoriek beschikt omdat je veel in het laboratorium moet werken. Leidinggevende eigenschappen, organisatietalent, een goede (schriftelijke) taalvaardigheid en een grote mate van netheid en ordelijkheid komen eveneens van pas. Op bepaalde terreinen is ethiek een belangrijk Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding (VTO): Voor het studiejaar Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Groen & Agrarisch, Laboratoriumtechniek, Milieu, Wetenschappen

Instroom / toelatingseisen

Nieuwe toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT, NG
Vwo met profiel: CM (met Scheikunde 1)
Oude toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT, NG
Vwo met profiel: NT, NG

* De ‘nieuwe’ toelatingseisen gelden vanaf 2009 voor Havo. Voor het Vwo gelden Lees verder »

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool Van Hall Larenstein
NHL Hogeschool
Hogeschool Inholland
Controle code*: 71915Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk