Opleiding & Beroep - Opleidingen - Bos en Natuurbeheer

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Bos en Natuurbeheer

Beschrijving opleiding

In de sector bos- en natuurbeheer gaat het zowel om houtproductieve (houthandel) als recreatieve en landschappelijk esthetische functies. Veel factoren spelen daarbij een rol: de ecologische en milieufactoren - welke invloed hebben ingrepen op de omgeving, de waterhuishouding, de leefbaarheid van een gebied. Daarbij spelen economische en vaak ook politieke factoren een grote rol in de Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen. In de opleiding wordt gewerkt vanuit de functies die je later kunt uitoefenen: landschapsinrichter, uitvoerder, onderzoeker of beheerder. Door middel van thema's werk je in groepen aan projecten. In die thema's komen vakgebieden Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Shanna: Ik wil ook boswachter worden! Hoe kom ik aan zo’n baan als die van jou? Een beetje mazzel moet je wel hebben, want veel mensen willen boswachter worden. Een redelijke kennis van de natuur is gewenst, en ook goed met mensen om kunnen gaan. Want een boswachter is steeds meer gastheer voor de bezoekers dan iemand die de hele dag bomen omzaagt! Vraag 2 door Freek: Heb je Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Dit vakgebied vraagt een grote vakkennis van bodem, gewas en vormgeving, gecombineerd met economisch en commercieel inzicht en zeer goede communicatieve eigenschappen. Bij alles wat je voorstelt of doet zal er sprake zijn van 'partijen' met tegengestelde belangen: boeren tegenover recreatie, natuurbescherming tegenover zakelijk commerciële belangen of productiebelangen tegenover landschappelijke Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Groen & Agrarisch, Milieu

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hogeschool Van Hall Larenstein
Controle code*: dab2bTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Van Hall Larenstein