Opleiding & Beroep - Opleidingen - Management van de Leefomgeving

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Management van de Leefomgeving

Beschrijving opleiding

De veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering, het oprukken van de bebouwing, het veranderen van het vrijetijdspatroon maken het noodzakelijk dat planmatig wordt gekeken naar alle facetten van de samenleving die de 'buitenruimte' beïnvloeden. Het gaat hier niet om mooie landschappen of ontwerpen, maar om plannen die getoetst moeten worden aan alle factoren die er op van invloed kunnen zijn: Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen, waarin projectgewijs de kernvakken aan de orde komen. Je kunt hierbij denken aan vakken zoals: landbouw en milieu, natuur en landschapsbeheer, plattelandstoerisme, recreatie, marketing, bestuur en organisatie. Ook krijg je de vakken Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet een allrounder willen zijn en je moet goed met mensen kunnen overleggen. Ook als het gaat om zeer tegenstrijdige belangen moet je het hoofd koel houden. Als voorlichter moet je kennis kunnen overdragen, als beleidsmaker moet je de plannen goed kunnen verwoorden en op schrift stellen. Je moet gevoel hebben voor de (soms eeuwenoude) tradities in een gebied en toch met een nieuwe blik Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Groen & Agrarisch

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hogeschool Van Hall Larenstein
CAH Vilentum Hogeschool
HAS Den Bosch
Controle code*: ecd44Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk