Opleiding & Beroep - Opleidingen - Godsdienst - Pastoraal Werk

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Godsdienst - Pastoraal Werk

Beschrijving opleiding

Je werkt als pastoraal medewerker - en dat kan in elke christelijke geloofsrichting. Je bent geen dominee of pastoor. Je kunt op veel terreinen werkzaam zijn als geestelijk/levensbeschouwelijk hulpverlener. Je kunt aan een kerkelijke gemeente verbonden zijn, betrokken zijn bij zendingswerk of evangelisatiewerk, als pastoraal of kerkelijk medewerker verbonden zijn aan een verzorgings- of Lees verder »

Opleidingsinhoud

Het eerste jaar Het eerste jaar is een oriëntatiejaar. Je maakt kennis met onder meer: de bronnen van verschillende religies Het tweede jaar In de hoofdfase van de opleiding word je zowel theoretisch als praktisch gevormd. Theoretische vorming vindt plaats door theologische verdieping in christendom, jodendom en islam. Het derde Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt in het spanningsveld van kerk en maatschappij met mensen. Het is bij je werk erg belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan. Je zal ook in contact komen met mensen die een andere mening over bijvoorbeeld het geloof of de kerk hebben. Je kunt bijvoorbeeld mensen tegenkomen die er een andere levensstijl op na houden. In dit werk is het belangrijk dat je mensen helpt tijdens hun Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Levensbeschouwing

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Christelijke Hogeschool Ede
Controle code*: 99007Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Christelijke Hogeschool Ede