Opleiding & Beroep - Opleidingen - Opleiding voor Logopedie

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding voor Logopedie

Beschrijving opleiding

Als logopedist houdt je je bezig met mensen met spraak-, taal- en stemproblemen of gehoorstoornissen. Daar kunnen uiteenlopende oorzaken voor zijn. Mensen die een gehoorstoornis hebben kunnen klanken niet goed horen, dus niet goed reproduceren. Als iemand een hersenbloeding heeft gehad kan zijn spraakcentrum zijn aangetast, waardoor hij zijn gedachten niet meer kan verwoorden, of door verlamming Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) concentreert zich op het aanleren van basisvaardigheden, basiskennis en een oriëntatie op het werkveld. Lesstof gaat bijvoorbeeld over stemstoornissen, spraakstoornissen (zoals stotteren) en taalstoornissen (achterstand in taalontwikkeling). Er wordt aandacht besteed aan methodiek, muzikale en dramatische expressie, sociaal-agogische en communicatieve vakken en medische Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Carmen: Wat doet een logopediste precies allemaal? Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van taal is onderdeel van het werk van de logopedist. De logopedist geeft therapie en advies aan mensen die problemen hebben met het communiceren. Ook houdt zij zich bezig met spraak- en taalontwikkeling, preventie en Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Allereerst moet je zelf een goede stem en een goed gehoor hebben. Je moet om kunnen gaan met zeer veel verschillende mensen, die allemaal anders zullen reageren op hun probleem en de behandeling die jij voorstelt. Je komt met cliënten in aanraking van verschillende leeftijden. Je moet over veel geduld beschikken en vindingrijk zijn om oefeningen 'leuk' te houden, de aandacht van kinderen te Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Gezondheidszorg

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
Hanzehogeschool Groningen
Windesheim
Zuyd Hogeschool
Controle code*: 79a99Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Beroepen bij deze opleiding:

Docent (Para)Medische Vakken