Opleiding & Beroep - Opleidingen - Oefentherapie Cesar

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Oefentherapie Cesar

Beschrijving opleiding

Je werkt met mensen die houdingsproblemen hebben of klachten die ontstaan door een onjuist bewegingpatroon of ziekten die het bewegingsapparaat aantasten. De therapie is er op gericht dat mensen zelf, door zich bewust te zijn van hun houding of hun wijze van bewegen, hun houding met behulp van speciale oefeningen kunnen verbeteren of de klachten verlichten. Je kunt in een eigen praktijk werken, Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. Hierin maak je kennis met de vakken en de vaardigheden die je nodig hebt voor je beroep. Je volgt een geïntegreerd lesprogramma, dat uit 3 groepen van vakrichtingen bestaat: theorie en praktijk oefentherapie Cesar (waarin je ook zelf oefeningen uitvoert, onderzoek leert doen), een medische groep vakken, zoals anatomie en fysiologie, en een groep vakken die zich richt Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet je kunnen inleven in de problemen en klachten die mensen je vertellen. Goed luisteren, goed vragen. Je moet een behandelplan opstellen en dat met hen doorspreken. Je moet een inschatting kunnen maken van hun doorzettingsvermogen en eigen mogelijkheden om een klacht te verhelpen of draaglijk te maken.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Gezondheidszorg, Welzijn

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hogeschool Utrecht
Controle code*: 06294Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool Utrecht

Beroepen bij deze opleiding:

Docent (Para)Medische Vakken