Opleiding & Beroep - Opleidingen - Oefentherapie Mensendieck

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Oefentherapie Mensendieck

Beschrijving opleiding

Je werkt met mensen die houdingsproblemen hebben. Ook werk je met mensen die klachten hebben die ontstaan zijn door een onjuist bewegingpatroon of ziekten die het bewegingsapparaat aantasten. De therapie is er op gericht mensen bewust te maken van hun houding of hun wijze van bewegen. Je kunt hun houding met behulp van speciale oefeningen verbeteren of de klachten verlichten. Je werkt veel met Lees verder »

Opleidingsinhoud

Je propedeuse (1 jaar) en de hoofdfase (3 jaar) lopen in elkaar over. De lesstof is vanaf het begin geïntegreerd, theorie en praktijk horen bij elkaar en worden modulair aangeboden. Je werkt aan de hand van thema's als "lopen", "bewegen". De verschillende vakken die je door de thema's heen tegenkomt zijn onder meer; anatomie en fysiologie, neurologie, biomechanica, psychologie, pedagogiek en Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet je kunnen inleven in de problemen en klachten die mensen je vertellen. Goed luisteren, goed vragen. Je moet een behandelplan opstellen en dat met hen doorspreken. Je moet een inschatting kunnen maken van hun doorzettingsvermogen en eigen mogelijkheden om een klacht te verhelpen of draaglijk te maken en hen kunnen stimuleren om de oefeningen ook thuis te doen.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 3
  Vormen Voltijd
  Branches Gezondheidszorg, Welzijn

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hogeschool van Amsterdam
Controle code*: f6c05Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hogeschool van Amsterdam