Opleiding & Beroep - Opleidingen - Sport, Gezondheid en Management (AD)

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Sport, Gezondheid en Management (AD)

Beschrijving opleiding

Als sportmanager probeer je mensen tot deelname aan een sport te bewegen. Je kunt dat doen in dienst van een groot bedrijf (bedrijfssport, bedrijfsfitness) maar je kunt ook als ondernemer een eigen gezondheids(sport)centrum oprichten. Enerzijds ben je ondernemer en manager, anderzijds deskundig op het gebied van sport in relatie tot gezondheidsbevordering. Je kunt mensen voorlichten en adviseren, Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) is bedoeld als oriëntatie- en basisjaar, waarin je kennismaakt met de 3 hoofdstromen van de opleiding: sport/bewegen, gezondheid en management. De hoofdfase bestaat uit de laatste drie jaar van de opleiding. In het tweede jaar krijg je vakken zoals management en ondernemen. In dit jaar loop je een oriënterende stage. In het derde jaar ga je langer stagelopen bij een Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Hans: Wat kun je worden met die opleiding? Met deze opleiding kan je heel veel kanten op, zelf heb ik ook nog niet echt een duidelijk beeld van wat je er allemaal mee kan. Maar je kan bij sportbonden, sportclubs of verenigingen terecht komen. Hier binnen zou je heel veel verschillende activiteiten kunnen uitvoeren. Ook zou je door bedrijven kunnen worden ingehuurd om mensen voor te Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je hebt commercieel en zakelijk inzicht nodig naast enthousiasme voor sport en gezondheid. Goed communicatieve eigenschappen, gevoel voor nieuwe trends en ontwikkelingen op (bedrijfs)sportgebied.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd
  Branches Gezondheidszorg, Management & Org., Sport

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hanzehogeschool Groningen
Controle code*: 5b76aTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Hanzehogeschool Groningen