Opleiding & Beroep - Opleidingen - Bouwkunde

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Bouwkunde

Beschrijving opleiding

Als bouwkundig ingenieur kun je met veel aspecten van de bouw bezig zijn. De bouw is overal waar je kijkt. Huizen, gebouwen, wegen en zo kun je nog wel even doorgaan. Je kunt je als bouwkundig ingenieur op verschillende gebieden specialiseren. Je kunt werk vinden als architect, aannemer, beleidsmedewerker en dergelijke. Als bouwkundig ingenieur ben je betrokken bij de verschillende fases in een Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) geeft je een brede theoretische basiskennis en een oriëntatie op het werkveld. Vakken die je krijgt zijn onder meer: architectuurgeschiedenis, bouwtechniek, bouwmaterialen, constructieleer, vormgeving en CAD-tekenen. De leersof wordt voor een groot deel geïntegreerd gegeven, via thema's, projecten of opdrachten. Bij enkele scholen wordt de propedeuse tezamen met die Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Alexandra: Hoelang duurt die studie, en wordt er veel in het engels gedaan? Deze studie duurt vier jaar. Het eerste jaar is een propedeuse jaar waarin je vooral de basisvakken krijgt die eigenlijk op alle HEAO opleidingen worden gegeven: Wiskunde (statistiek) Economie(algemene en bedrijfseconomie) Financiën Marketing Nederlands Engels Ook kregen we college in Makelaardij Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Rohan
Ervaringen van Marco

Wat wordt er van je verwacht

Je zult in dit beroep niet alleen technisch, rekenkundig en creatief moeten zijn. Leidinggeven, overleg (communicatie), technisch en ruimtelijk inzicht zijn onmisbaar. Je moet immers goed kunnen overleggen met allerlei groepen: opdrachtgevers, uitvoerders, onderaannemers en overheidsdiensten. Je moet niet voor één gat te vangen zijn en snel een oplossing kunnen vinden bij voorkomende problemen Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Afbouw, Bouw, Bouwkundig onderhoud

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Avans Hogeschool
Christelijke Hogeschool Windesheim
HZ University of Applied Sciences
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Saxion
De Haagse Hogeschool
Hogeschool Inholland
Windesheim
Controle code*: 44261Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk