Opleiding & Beroep - Opleidingen - Civiele Techniek

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Civiele Techniek

Beschrijving opleiding

Dit vakgebied heeft alles te maken met de infrastructuur: wegen, waterwegen, sluizen en bruggen, spoorwegen, dijken, etc. Constructies moeten worden ontworpen, milieugevolgen in kaart gebracht, de uitvoering moet georganiseerd en begeleid worden. Je taken kunnen zeer veelzijdig zijn en variëren van het ontwerpen van nieuwe (water/spoor) wegen, laten onderzoeken van de grondstructuur, berekenen Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) is gericht op oriëntatie op het werkveld en bevat ook veel beroepsgerichte vakken als verkeersbouwkunde, grondwerken en constructieleer. Ook krijg je exacte vakken zoals; landmeetkunde, ontwerpen, milieutechniek, bedrijfskunde en bouworganisatie. Practica en projecten brengen de praktijk in beeld. Je traint ook in managementvaardigheden. Sommige hogescholen geven de Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je moet in deze functie over een goed technische kennis en goede taalvaardigheden beschikken. Bovendien is het belangrijk om technisch inzicht, kennis van bouwmaterialen te hebben. Tevens moet je goed om kunnen gaan met computerprogramma’s. Je kunt improviseren en problemen kunnen analyseren en oplossen. Je moet leiding kunnen geven en kunnen omgaan met opdrachtgevers en medewerkers. Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Grond-, Weg en Waterbouw, Infrastructuur

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Avans Hogeschool
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
De Haagse Hogeschool
Hogeschool Inholland
Controle code*: 15a6aTyp de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk