Opleiding & Beroep - Opleidingen - Lerarenopleiding Nederlands Tweedegraads

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Lerarenopleiding Nederlands Tweedegraads

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO (met Educatie en lessen Nederland voor anderstaligen) en de onderbouw van Havo en VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket behoren onder andere: begeleiden van leerlingen, overleg met collega’s en het gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw vak Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken als leraar. Je programma bestaat uit taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk), letterkunde, uitspraak, fonetiek en grammatica. Je bent niet alleen gericht op het lesgeven in de Nederlandse taal, maar ook op de economische, culturele, historische en sociale situatie. Naast Lees verder »

Ervaringsverhaal

Kamernood??? Nee, dank u! Volgend jaar begin ik eraan, het Grote Avontuur. Op mezelf wonen en een gave HBO-opleiding. Die HBO opleiding is natuurlijk zo geregeld. Kwestie van inschrijven en er naartoe gaan, iedere dag weer heen en weer… Dat eerste is gebeurd, in dat tweede heb ik niet zo’n zin. De perfecte en superleuke oplossing voor dit probleem is heel simpel, op kamers gaan. Oké, het Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Iris
Ervaringen van Moos
Ervaringen van Iris
Ervaringen van Iris

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, ze begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben. Nederlands is voor jou een interessante taal, je bent daarnaast ook geïnteresseerd in de culturele aspecten ervan, zoals toneel en theater.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding (VTO): Voor het studiejaar Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Lerarenopleidingen, Talen

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Utrecht
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Driestar Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Controle code*: e3ca0Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk