Opleiding & Beroep - Opleidingen - Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO, de onderbouw van Havo en VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket behoren onder andere: begeleiden van leerlingen, overleg met collega’s en het gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw vak richt zich op de geschiedenis van wereld en samenleving, Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken als leraar. Je programma bestaat onder andere uit vakken als sociale geschiedenis, kunst- en architectuurgeschiedenis, godsdiensten, landbouw en industrie, sociologie, politicologie en economie. Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Merel: Hoi Frank, is het een hele erge denk studie, of meer een doe studie of een leer studie? Nou Merel, ik moet eerlijk zeggen dat het me best meevalt hoe theoretisch dit vak is. Ik dacht eerst ook dat het heel veel leren zou zijn en weinig doen, maar dat valt wel mee. Voor elk vak wat ik heb heb ik een hoorcollege en een werkgroep. Voor bijna elk vak moet je voor elke werkgroep Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, ze begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben. Je moet een grote interesse hebben in de geschiedenis van Nederland, Europa en verder. De basis van je lessen bestaat uit onder andere: de relaties tussen de samenleving van vroeger en nu met de maatschappelijke en politieke discussies, Lees verder »

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Lerarenopleidingen

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Utrecht
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Driestar Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Controle code*: 18392Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk