Opleiding & Beroep - Opleidingen - Godsdienst en Levensbeschouwing

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Godsdienst en Levensbeschouwing

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO, de onderbouw van Havo en VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket behoren onder andere: begeleiden van leerlingen, overleg met collega’s en het gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw vak richt zich op de godsdiensten en levensbeschouwingen in de Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken als leraar. Je programma bestaat onder andere uit theologische vakken als geschiedenis van kerk en theologie, bijbelwetenschappen, ethiek, normen- en waardenleer, de verschillende wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen, godsdienstsociologie en -psychologie. Naast vakgerichte Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, ze begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben. Je moet een grote interesse hebben in godsdienst en geloof en in religieuze en ethische vorming in de huidige maatschappij.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Voor het studiejaar 2019/2020 Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Lerarenopleidingen, Maatschappij

Instroom / toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs als je een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 (WEB) hebt behaald. Naast een diploma kunnen er ook bepaalde eisen gesteld worden aan je profiel- en/of vakkenpakket. Er wordt Lees verder »

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Hogeschool Viaa
Christelijke Hogeschool Ede
Controle code*: 4cab7Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk