Opleiding & Beroep - Opleidingen - Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO of volwasseneneducatie. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket behoren onder andere: begeleiden van leerlingen, overleg met collega’s en het gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw vak richt zich op het werk in de sector sport en Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken als leraar. Je programma bestaat onder meer uit het ontwikkelen van eigen vaardigheden en methodiek (atletiek, turnen, zwemmen, spel en verdedigingssporten). Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en begeleider van leerlingen nodig hebt. Hoe Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Anke: Waarom ben je gymleraar geworden? Ik ben gymleraar geworden omdat ik gym vroeger ook altijd heel leuk vond. En omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken. Vraag 2 door Suus: Op wat voor school geef je les? Ik geef op dit moment les op een basisschool en daar geef ik les aan kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Ik heb ook les gegeven op het voortgezet Lees verder »

Meer ervaringen:
Ervaringen van Sander
Ervaringen van Martijn

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, ze begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben. Dat sport en beweging daarbij het middel zijn waar je zelf erg enthousiast over bent, spreekt vanzelf.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd
  Branches Lerarenopleidingen, Sport

Instroom / toelatingseisen

Je bent formeel toelaatbaar met een van de volgende opleidingen:
Havo oude stijl,
VWO oude stijl;
HAVO, EM, CM, NT, NG;
VWO, EM, NT, NG, CM;
MBO, niveau 4 (met de verwante opleiding MBO-SB duurt de opleiding 3 jaar).

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hanzehogeschool Groningen
De Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Controle code*: 05544Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk