Opleiding & Beroep - Opleidingen - Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde

      / home  

Terug

verkleinen vergroten

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde

Beschrijving opleiding

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO en de onderbouw van Havo en VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket horen: begeleiding van leerlingen, overleg met collega’s en het gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw lessen richten zich op het vak wiskunde. Daarbij spelen abstractie en Lees verder »

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werken op een school als leraar. Je programma bestaat onder meer uit leerstof uit de vakgebieden wiskunde en informatica. Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en begeleider van leerlingen nodig hebt. Hoe breng je kennis over, welke methoden kun je Lees verder »

Ervaringsverhaal

Vraag 1 door Erno: Hoi Pleuni, hoe maak je die wiskundige modellen? Hoi Erno. Hoe je wiskundige modellen maakt is steeds weer een beetje anders. Ik denk dat je je het kan voorstellen als het oplossen van een „verhaaltjes-som“ zoals die je vroeger bij rekenen kreeg. Zo van: Jantje heeft 10 euro. Hij krijgt van zijn oma 5 euro kado. Hoeveel geld heeft hij nu? Het model dat je gebruikt om Lees verder »

Wat wordt er van je verwacht

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, ze begeleiden en je moet kennis kunnen overdragen en geduld hebben.

Opleidingskosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school. - Voltijdse opleiding: Volg je een voltijdse opleiding Lees verder »

Informatie

  Niveau HBO
  Duur 4
  Vormen Voltijd, Deeltijd, Duaal
  Branches Lerarenopleidingen

Instroom / toelatingseisen

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in om meer informatie over deze opleiding te ontvangen. * verplicht
Voor- en Achternaam:*
Adres:*
Postcode en Plaats:*
Emailadres:*
Telefoonnummer:
Geslacht:
Leeftijd:
jaar Vooropleiding:
Reactie:
Instelling(en): Fontys Hogescholen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Hogeschool Utrecht
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
NHL Hogeschool
Driestar Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Controle code*: c8ba4Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Beroepen bij deze opleiding:

Docent Exacte Vakken
Huiswerkbegeleider