/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Tandtechnicus Prothese


Als Tandtechnicus Prothese werk je in een tandtechnisch laboratorium. Tandtechnische laboratoria zijn meestal zelfstandig gevestigde bedrijven, maar ook zijn verbonden aan een tandartsenpraktijk of aan een tandprothetische praktijk. Het laboratorium waar je werkt, werkt altijd in opdracht. De opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld tandartsen, tandprothetici, kaakchirurgen of orthodontisten.

Als Tandtechnicus Prothese werk je secuur, veilig en kostenbewust. Je handelt altijd volgens de voorgeschreven (kwaliteits)normen en de wetgeving, ook wanneer je onder tijdsdruk werkt. Je bent je ervan bewust dat je een hoogwaardig werkstuk dient af te leveren aan de opdrachtgever (en dus patiënt) en toont de ambitie om een werkstuk te vervaardigen dat voldoet aan de eisen van functionaliteit, esthetiek en hygiëne. Je toont je bereid tot samenwerking en afstemming indien het werkstuk daarom vraagt. Daarnaast ben je als Tandtechnicus Prothese klantgericht naar zowel opdrachtgever als in het directe contact met de patiënt. De eisen die aan een werkstuk gesteld worden op het gebied van functionaliteit, hygiëne en in toenemende mate ook esthetiek, vereisen dat je als Tandtechnicus Prothese gevoel moet hebben voor deze eisen en zeer nauwkeurig kan werken. Om de hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen is het daarnaast essentieel dat jij je altijd houdt aan de opdrachtbon, bedrijfsprotocollen, fabrieksspecificaties en wetgeving. Het werk wordt aldus volgens standaardwerkwijzen en naar eigen inzicht uitgevoerd. Je hebt daarom specialistische kennis en vaardigheden nodig voor de uitoefening van dit beroep.

Wanneer de tandtechnische werkstukken die je hebt gemaakt niet voldoen aan de eisen van functionaliteit, esthetiek en hygiëne en er niet volgens planning gewerkt wordt, kan dat tot gevolg hebben dat de opdrachtgever het tandtechnische werkstuk niet (op tijd) kan plaatsen in de mond van de patiënt. Het kan zijn dat (een groot deel van) het werk dan opnieuw gedaan moet worden.

Het werkaanbod in het tandtechnisch laboratorium is niet constant. Het verloopt in pieken en dalen omdat het laboratorium afhankelijk is van de opdrachten die binnenkomen. De Tandtechnicus Prothese is daardoor genoodzaakt om flexibel in spelen op verschuivingen in de planning van de werkzaamheden. Daarnaast ben je als Tandtechnicus Prothese in staat om een goede en duurzame professionele relatie op te bouwen met opdrachtgevers en dien je ook duidelijk te zijn over (on)mogelijkheden in de opdracht. Je komt met goede alternatieve voorstellen en adviezen waar de opdrachtgever mee in kan stemmen

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

MBO Amersfoort
MBO Amersfoort