/ home  

Terug

verkleinen vergroten

International Logistics and Economics


Deze opleiding wordt in het Engels verzorgd / The language of instruction is English

De propedeuse (1 jaar) wordt door een aantal hogescholen gezamenlijk gegeven met andere economische opleidingen, zoals bedrijfseconomie of commerciële economie of met andere vervoersopleidingen. Kernvakken bij de opleiding zijn: logistiek, transport- en opslagtechnieken, algemene economie, bedrijfseconomie, commerciële economie, bedrijfsadministratie, informatica, talen, recht, wiskunde en statistiek.

In de hoofdfase (3 jaar) kies je voor een richting. De specifieke vervoerskundige- en logistieke vakken vormen de kern van de leerstof: kostprijsaspecten, juridische zaken, opslag- en vervoersmethoden en middelen, materiaalmanagement, fysieke distributie, vervoerscontracten, vervoersadministratie, verpakkingen. Daarnaast werk je aan het ontwikkelen van eigen vaardigheden - management- en sociale vaardigheden, talenkennis.

Loopt stage(s) en je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht en/of scriptie/presentatie.
Veel leerstof wordt geïntegreerd aangeboden via thema's of projecten.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk