/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Lerarenopleiding Engels


In de propedeuse komen onderwerpen op basisniveau aan bod. Daarnaast verricht je onder begeleiding enkele praktijkopdrachten. Aan het einde van de propedeuse laat je zien dat je ‘hoofdfasebekwaam’ bent. De hoofdfase gaat dieper in op de stof en je werkt geleidelijk toe naar meer zelfstandigheid in uitvoering van taken in de beroepspraktijk. Aan het eind van de hoofdfase toon je aan dat je ‘afstudeerbekwaam’ bent. De afstudeerfase (de LiO-stage = Leraar in Opleiding) is gericht op zelfstandig werken en het onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren van taken in de beroepspraktijk. Na het succesvol afronden van de afstudeerfase ben je ‘startbekwaam’ voor een baan op de arbeidsmarkt!

Studieprogramma
Het studieprogramma van de opleiding bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. De opleiding wordt afgesloten met een LiO-stage en een afstudeeropdracht. In onderstaand studieprogramma staat aangegeven welke modules je kunt verwachten. De studiepunten (EC’s) geven een indicatie van de relatieve omvang per module.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven