/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO SPD Bedrijfsadministratie (HBO)


De opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie omvat een propedeutische fase en een hoofdfase. De propedeuse bestaat uit 7 inleidende modules. De hoofdfase heeft 14 modules, 1 stage en 1 afstudeeropdracht. Daarnaast is de student verplicht een Minor naar keuze af te ronden die afhankelijk van de keuze uit 2 of 3 modules bestaat.

Propedeutische fase
Module Inleiding Bedrijfsadministratie
Module Inleiding Bedrijfseconomie
Module Inleiding Financiële Rapportage & Analyse bestaande uit de onderdelen:
> Rapportage & Analyse
> Statistiek
Module Inleiding Belastingwetgeving
Module Inleiding Bestuurlijke Informatievoorziening
Module Oriëntatie op de Beroepspraktijk of werkgeversverklaringen voor studenten overgangsregeling:
> Bedrijfsadministratieve Software
> Toegepaste Informatietechnologie
Module Communicatieve Vaardigheden

Hoofdfase
Module Jaarrekening
Module Fiscale Jaarrekening
Module Cost & Management Accounting
Module Finance & Risk Management
Module Fiscale Aspecten van de Onderneming
Module Geconsolideerde Jaarrekening
Module Algemene Economie
Module Organisatie & Management
Module Inleiding Recht
Module Recht
Module Accounting & Information Systems
Module Internal Auditing
Module Onderzoeksvaardigheden
Module Corporate Governance
Praktijkopdrachten/Stage (of werkgeversverklaring)
Afstudeeropdracht

Minor Accountancy
Module Audit & Assurance 1
Module Fiscale Advisering (AA)
Module Levensverzekeringswiskunde
Minor Controlling
Module Management Accounting
Module Treasury Management

Bijzonderheden
Iedereen die toelaatbaar is tot de opleiding kan een verzoek indienen tot een vrijstelling voor de modules van de propedeutische fase en de hoofdfase.

Propedeutische fase
Een verzoek tot vrijstelling voor een onderdeel van de propedeutische fase dient u altijd in bij het examenbureau van de hogeschool waar u gaat studeren.

Hoofdfase
Het verlenen van een vrijstelling is gebonden aan strikte eisen, die vermeld staan in de Toelatings- en vrijstellingsregeling. Op spdbedrijfsadministratie.nl staat een standaard vrijstellingenlijst. Als uw opleiding hier tussen staat dan kunt u de vrijstellingen aanvragen via de hogeschool, vrijstellingen buiten deze lijst moeten aangevraagd worden via associatie.nl.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Onderwijsinstelling