/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Finance for non-financials (post HBO)


De opleiding is afgestemd op de eisen van de managementpraktijk en koppelt theoretische kennis aan praktische vaardigheden. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Algemene Inleiding Bedrijfseconomie, Ondernemingsvormen
Praktijk van een aantal basisbegrippen uit de bedrijfseconomie
Verschillende ondernemingsvormen
Externe verantwoording

Financiële Structuur, Vermogen
Eigen en vreemd vermogen
Bepaling van de optimale vermogensstructuur

Ratio-analyse, Investeringen
Beoordeling van de financiële situatie van een organisatie an de hand van enkele kengetallen
Beoordeling van de criteria voor succesvolle investeringspro

Kostencalculatie Algemeen
Omgaan met vaste en variabele, directe en indirecte, beheersbare en niet beheersbare kosten
Berekening van de standaardkostprijs

Kostensoorten en Verbijzondering
Verschillende kostensoorten
Wijze waarop kosten kunnen worden toegerekend aan producten of diensten

Kostenbudgettering
Toepassing van werking van budgetten
Beheersing door middel van verschillenanalyses

Direct Costing en Overige Kostenonderwerpen
Beslissen met behulp van kosteninformatie
Break-even analyses
Make or buy decision

Jaarverslaggeving
Algemene accounting principes
Regelgeving voor het opstellen van een jaarrekening

Waarde en Winstbepaling, Concernverhoudingen
Balans en resultatenrekening zijn sterk afhankelijk van gekozen uitgangspunten voor de bepaling van waarde

Afronding
Individuele presentaties en leerervaringen

Bijzonderheden
Bij positieve afronding ontvangt u een certificaat Finance for non-Financials van Markus Verbeek Praehep.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Onderwijsinstelling