/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Lerarenopleiding Godsdienst en Levenbeschouwing


Major
In de major werkt u aan de competenties die nodig zijn voor de uitoefening van het vak. De major volgt u samen met uw medestudenten en beslaat driekwart van de opleiding.

Minors
Het overige deel van de opleiding vult u in met twee minors. Een minor is een vrij te kiezen module om u verder te specialiseren. U kunt kiezen uit de volgende minors:

Vaktheorie
Deze minor richt zich op levenslooppsychologie en agogische theorieën, die -naast ethische reflectie op het werk- nodig zijn voor veranderingsprocessen.

Systematische theologie en godsdienstwetenschappen
In deze minor gaat het om de ontmoeting met andere religies en (systematische) verwoording van het eigen geloof aan de hand van theologische publicaties.
U kunt ook een minor volgen van een andere opleiding van Windesheim. Voorbeelden daarvan zijn: media en zingeving of interreligieuze communicatie.

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Om u te ondersteunen bij de keuzes die u tijdens de opleiding maakt, schrijft u in het eerste jaar een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). U formuleert, onder begeleiding, uw eigen leerdoelen binnen de opleiding. Dat zorgt ook voor een sterke persoonlijke en professionele groei.

Duur
De deeltijdopleiding duurt vier jaar. Een studiejaar heeft vier perioden van tien weken waarin u werkt aan praktijkopdrachten, vakinhouden, vaardigheden en aan het vergroten van uw reflectievermogen. In elke periode staan één kenmerkende beroepssituatie en één of twee samenhangende thema’s centraal.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk