/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Watermanagement


Wat is watermanagement?
Watermanagement is heel breed. Aan de ene kant worden er plannen gemaakt en systemen ontwikkeld die met water te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de productie van drinkwater, maar ook over de distributie, de optimale benutting, de behandeling en de wetgeving ten aanzien van water. Dit doen verschillende soorten bedrijven, instellingen of onderdelen van bedrijven.

Voorbeelden hiervan zijn:
Waterleidingbedrijven die water behandelen voor het produceren van drinkwater.
Zuiveringsinstallaties voor behandeling van afvalwater
Irrigatie
Overstromingsbescherming (Gemeente, Waterschap, Rijkswaterstaat)
Bronbewaking en regelgeving (Provincie en het Rijk)

Aan de andere kant hebben veel bedrijven en instellingen met water te maken of met een combinatie van water met energieverbruik, met de bodem of met recreatie. Hier speelt communicatie en afstemming een hoofdrol.

Waar kun je gaan werken na je opleiding
Een aantal voorbeelden van beroepen hierbij zijn:
Accountmanager waterbeheer;
Keurmeester;
Werkvoorbereider techniek;
Accountmanager klanten;
Inspecteur veiligheid.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Studio T