/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Business Process Management (BPM)


LES I
Business Process Management (BPM) - introductie

Wat is Business Process Management (BPM)?
Procesarchitectuur
Procesmanagement
Procesvolwassenheid
Trends en ontwikkelingen

LES II
De procesmanagementcyclus

De Business Process Management (BPM) cyclus
Doelen bepalen
De procesarchitectuur
Vastleggen en verbeteren van processen
Inrichten en implementeren van processen
Gebruiken, beheren en monitoren van processen

LES III
Richting geven aan Business Proces Management (BPM)

Visie op Business Process Management (BPM)
Belanghebbenden bij Business Process Management (BPM)
Rollen en taken rond Business Process Management (BPM)
Inrichting van Business Process Management (BPM) processen
Initiëren van een Business Process Management (BPM) programma

LES IV
Procesmanagement en architectuur

Architectuur in het algemeen
Business Process Management (BPM) systeemarchitectuur
Procesarchitectuur
Onderdelen van procesarchitectuur

LES V
Modelleren en vastleggen van processen

Modelleren
Conventies voor procesmodellering
Methoden voor procesmodellering
Gebruik van tools bij het vastleggen van processen
Projectmatige aanpak van procesvastlegging

LES VI
Verbetering van processen

Procesverbetering in het algemeen
Verbeteren vanuit monitoring en beheer
Verbetermodellen; INK-managementmodel en Capability Maturity Model (CCM)
Verbetermethoden; Six Sigma, Kaizen en Lean
Het procesverbetertraject volgens de SPINE-aanpak

LES VII
Business Process Management (BPM) en ICT

De rol van ICT in processen
Ontwikkeling in kantoorautomatisering
Historie van (procesgeoriënteerde) informatiesystemen
Van proces naar werkstroom
Document Management

LES VIII
Business Process Management (BPM) en Governance

IT-governance en compliance
Voorbeelden van wet- en regelgeving; Sarbanes-Oxley, Code Tabaksblat, IAS, Basel II, etc.
COBIT-framework
Softwareondersteuning voor compliance

LES IX
Implementeren van Business Process Management (BPM)

Waarom en hoe gestructureerd implementeren?
Regatta®: werk- en denkmodel

LES X
Meten, monitoren en (bij)sturen van processen

Besturingsparadigma
Performancemanagement
Ondersteunende managementmiddelen
Invulling van performancemanagement

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk