/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Expatriate management


LES I
Organisatie van het uitzendproces

Wat is expatriate management?
Historische ontwikkeling
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
Algemeen beleid
Belangrijke stappen bij uitzending

LES II
Uitzendbeleid

Beloningssystemen
Kosten van levensonderhoud en toepassing van indexcijfers
Expatriate toelagen
Bonusbetalingen
Belastingvergoeding
Voorbeelden van beloningsmethoden
Policy benchmarking

LES III
Overige arbeidsvoorwaarden bij uitzending en terugkeerregelingen

Regelingen gedurende de uitzending
Regelingen bij terugkeer

LES IV
Zakenreizen en korte uitzendingen

Onderscheid met reguliere uitzendingen
Regeling reis- en verblijfskosten
(Verlengde) zakenreizen
Korte detacheringen
Nieuwe uitzendvormen
Verzekeringen

LES V
Fiscale aspecten van zakenreizen en korte uitzendingen naar het buitenland

Woonplaats
De werking van de Nederlandse belastingverdragen
Wat als er nu geen belastingverdrag tussen Nederland en het werkland bestaat?
Kostenvergoeding in verband met de uitzending
Secundaire arbeidsvoorwaarden
30%-regeling voor uitgezonden werknemers

LES VI
Fiscale aspecten van langdurige uitzendingen naar het buitenland

Woonplaats
De gevolgen van fiscale emigratie
Belastingheffing in Nederland na het vertrek van de werknemer
Belastingplanning in het buitenland

LES VII
Sociale zekerheid bij korte en langdurige uitzending naar het buitenland

Een overzicht van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid
Nederlandse regels m.b.t. uitzendingen
De werking van de Nederlandse sociale zekerheidsverdragen
Uitzending naar niet sv-verdragslanden
Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen tijdens de uitzending
Vrijwillige voortzetting van de Nederlandse sociale verzekeringen

LES VIII
Pensioen en verzekeringen bij uitzending naar het buitenland

Fiscaalrechtelijke aspecten van een pensioenregeling
Alternatieve oudedagsvoorzieningen
Oudedagsvoorzieningen in internationale verhoudingen

LES IX
Juridische aspecten bij uitzending naar het buitenland

Detachering
De EG-detacheringsrichtlijn
Toepasselijk recht
Bevoegde rechter
Huwelijksvermogensrecht
Erfrecht
Persoonlijke gevolgen van het huwelijk
Geboorte

UITZENDING NAAR NEDERLAND

LES X
Relocatie van buitenlanders naar Nederland

De verblijfsvergunning
De werkvergunning
Relocatie naar Nederland
Buitenlands onderwijs in Nederland

LES XI
Fiscale en sociale zekerheidsaspecten bij uitzending naar Nederland

De 30%-regeling van 2001
De berekening
Capita selecta rondom de 30%-regeling
Fiscale planning en de 30%-regeling

GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEID

LES XII
Grensarbeid en split employment

Split Employment
Grensarbeiders

LES XIII
Douaneregels van belang voor expats

Expatriëring tussen Nederland en derde landen
Expatriëring tussen lidstaten
Belangrijke aandachtspunten voor de praktijk
Casus

SLOTES

LES XIV
Kostenbesparingen bij uitzendingen

Ideeën met betrekking tot: de selectie van de kandidaat, de organisatie van het uitzendproces, de fiscaliteit en de sociale zekerheid

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk