/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Certified Business Intelligence Professional (CBIP) - schriftelijke cursus


LES I
Business Intelligence - introductie


CRM: een actuele toepassing van Business Intelligence
Business drivers voor Business Intelligence
Introductie Business Intelligence architectuur
Overzicht query- en analysemethoden voor Business Intelligence
Business Intelligence en kennismanagement
Business Intelligence en Enterprise Resource Management (ERP)

LES II
Business Intelligence - toepassingen


Supply Chain Intelligence/Analytical Supply Chain Management (SCM)
Competitive Intelligence en Strategic Intelligence
Interne Business Intelligence
Customer Intelligence/Analytical CRM en Market Intelligence
Cross-selling van financiële producten
Churn in telecomunicatie
Fraudedetectie

LES III
Business Intelligence - instrumenten


Query Reporting (Q&R)
Online Analytical Processing (OLAP)
Data Mining

LES IV
Business Intelligence - infrastructuren


Data warehouse
ETL-staging-area
Datamarts
Operational Data Store (ODS)
Metadata
Het virtuele data warehouse van Kimball
EAI/EII-laag

LES V
Business Intelligence - kritieke succesfactoren


Knelpunten in Business Intelligence projecten
Het doel van een Business Intelligence project
Viersporenmodel
Projectmanagementmodel
Business Intelligence architectuur/data warehouse architectuur

LES VI
Business Intelligence - projectmanagement


Problematiek
Aanpak
Vooronderzoek
Van project naar lijnorganisatie

LES VII
Intelligence - organisatorische integratie


Economische context
Bronsystemen
Kwaliteit van gegevens en de rol van gebruikers in primaire processen
De kwaliteit van de kennishuishouding
De "Closed Loop"
Business Intelligence uit slecht gestructureerde gegevensbronnen
Visie en strategiebepaling

LES VIII
Business Intelligence - datakwaliteit


Wat is datakwaliteit?
Waarom aandacht voor datakwaliteit?
Omgaan met datakwaliteit
Data Quality Management (DQM)
Implementeren van DQM
Kwaliteitsmodellen en -raamwerken

LES IX
Slim laden van een data warehouse


Uitdagingen
Architectuur oplossingen
Tools en Appliances
Interfaces
Business rules
Laadmechanismes
Data warehouse automation

LES X
Business Intelligence - cases


LES XI
Van big data naar big impact


Wat is big data?
Welke uitdagingen levert big data op?
Karakteristieken van succesvolle big data-trajecten
Juridische en maatschappelijke randvoorwaarden: open data en open overheid, privacy en ethiek
Hoe kan big data waarde toevoegen?
Van big data naar right data naar right decisions
De intelligente organisatie
Van traditionele BI naar nieuwe big data-architectuur

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk