/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Vakbekwaam medewerker biologisch-dynamisch bedrijf (3)


Als Vakbekwaam Medewerker Biologisch-Dynamisch Bedrijf werk je op een biologisch dynamisch landbouwbedrijf. Dit zijn landbouwbedrijven met akkerbouw, bedekte teelten – zoals fruit – en/of veehouderij. Je hebt een leidinggevende rol, waarbij je instructies geeft aan de medewerker biologisch-dynamisch bedrijf.

Wanneer je start met je werkzaamheden, overleg je eerst met je leidinggevende welke grondbewerkingen er uitgevoerd moeten worden en welke machines en werktuigen hierbij nodig zijn. Je freest, egt en ploegt de grond. Je composteert mest en plantaardig afval. Je bemest de bodem met compost. Met behulp van een apparaat spuit je mest op de bodem. Je zaait en plant de grond en je controleert of het gegroeide gewas nog goed verzorgd is. Samen met je collega’s verzamel je het gewas en zorg je dat het verzonden kan worden. Vaak werk je ook met vee. Je zorgt dat de dieren voldoende water en voer krijgen. Je zorgt dat de hokken en stallen schoon gehouden worden, zodat de dieren een goede leefklimaat hebben. Je melkt het melkvee en je controleert de kwaliteit hiervan. Ook onderhoud je het grasland, zodat het vee op de juiste plekken graast. Tenslotte werk je ook mee met fokprogramma’s van de dieren. Hierbij controleer je het moederdier regelmatig.

In dit beroep heb je veel verschillende taken en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk om de juiste mensen aan te sturen en een goede planning te maken. Zodat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat. Je werkt veel in de buitenlucht en je hebt veel met dieren te maken. Dit betekent dat je sterk in je schoenen moet kunnen staan. Alle werkzaamheden die je doet, zijn gericht op een biologische denkwijze. Je houdt je daarom goed aan de voorschriften en instructies en je denkt mee met het bedrijf.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk