/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Kopstudie IT Service Management


Kerntaken
Uw kerntaken zijn:

ontwikkelen van beleid op het gebied van IT Service Management;
leiding geven aan of adviseren over de uitvoering van het beleid op het gebied van IT Service Management. Hierbij houdt u rekening met de actuele situatie in zowel de leverende als de ontvangende organisatie.

Meer in het bijzonder kunt u;

de organisatie van de ICT-dienstverlening ontwerpen en plannen op basis van de klantbehoefte en de mogelijkheden die de ICT kan bieden;
complexe problemen oplossen die in de IT-dienstverlening kunnen ontstaan, op basis van kennis, methoden en ervaringen;
in samenwerking met klanten en ICT-professionals, de ICT-dienstverlening analyseren, vertalen en optimaliseren.

Mogelijke functies
Voorbeelden van ICT-functies die u kunt vervullen zijn:
servicemanager
netwerkbeheerder
hoofd systeem- en netwerkbeheer
serverbeheerder
storage manager
projectmanager
incident manager
projectleider
- problem manager
teamleider
configuration manager
change manager
technisch applicatiebeheerder
systeembeheerder
beheerder informatiebeveiliging

Studiemethode
Een belangrijk component van uw studie is het concurrencybeginsel. Dit betekent dat uw werksituatie een belangrijk onderdeel vormt van uw leerproces. De theorie bestudeert u uiteraard thuis. U studeert vooral via DirksenPlaza , uw persoonlijke online studieplek. Daarnaast wordt u optimaal begeleid door deskundige docenten en studiebegeleiders.

Studievorm en -duur
Als u de kopstudie in een jaar wilt afronden, moet u rekenen op ongeveer 20 uur per week. Uiteraard kunt u langer over uw studie doen.

Meerdere studieonderdelen gelijktijdig volgen is ook mogelijk. Uw studiebelasting stijgt dan uiteraard evenredig. U mag natuurlijk ook langer over uw studie doen. Als u recht heeft op vrijstellingen, verkort dat uw studie.

Examen
U rondt ieder examenonderdeel af met een schriftelijk of computergestuurd examen. De afstudeerscriptie rondt u af met een presentatie en een verdediging.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk